за контакт


Maргарита Чечова
адвокат

1000 София
бул. "П. Евтимий" № 19Б, ет. 7

мобилен:  0887 60 27 57
 
e-mail: maggie77@abv.bg
margarita.chechova@lawservices-bg.com дървено бюро и книга (снимка)