Административно право

Exitus acta probat -
Краят показва делата /Овидий/В сферата на административното право предлагам правни услуги, свързани с провеждането на административните производства - такива по молби, жалби, сигнали и други пред различните административни органи.

  • съставяне на документи, необходими за извършване на съответната административна процедура или административни спорове, предвидени от българското законодателство;
  • участие в разрешаването на широк кръг от административни проблеми и процедури пред различни административни институции и специални юрисдикции /Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита на личните данни, Комисията за защита от дискриминация, Комисията за финансов надзор, Патентното ведомство и др./;
  • обжалване (по административен и съдебен ред) на индивидуални административни актове или откази за издаване на такива актове и представителство пред административните съдилища и Върховния административен съд.